• Whatsapp: 070 818 70 70

Natiq Vahidov

Bir neçə tədris vəsaitinin müəllifi. "Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı Mərkəzi"nin və Kurikulum ETP-nin qurucusu