Amil Əkbərov

MHM tədris mərkəzinin və Akademik İnkişaf Mərkəzinin (AİM) Fizika müəllimi