• Whatsapp: 070 818 70 70

Vüsal Əliyev

Bir neçə tədris vəsaitinin ixtisas redaktoru. Hədəf STEM Liseyinin Kimya müəllimi