Vüsal Əliyev

Bir neçə tədris vəsaitinin ixtisas redaktoru. Hədəf STEM Liseyinin Kimya müəllimi