• Whatsapp: 070 818 70 70

BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ

Tədris platformamızın yeni yaranmasına baxmayaraq daima elektron tədris sahəsində Beynəlxalq təcrübəni araşdırmaqla müvafiq yenilikləri öz sisteminə tətbiq edir