• Whatsapp: 070 818 70 70

Kimya | Abituriyent

I / IV Blok (Qrup) | Kimya

8 Qiymətləndirmə - 8 izləyici müsbət qiymətləndirdi.

▪ Kimyanın ilk anlayışları ▪

▪ Atomun quruluşu. Dövri sistem. Dövri qanun. Kimyəvi rabitə ▪

▪ Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı ▪

▪ Elektrolitik Dissosasiya. Hidroliz. Elektroliz. Məhlullar ▪

42:25
01:01:07

▪ Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri ▪

29:02
19:51
23:40
41:22

▪ Hidrogen , Oksigen və Su ▪

16:09
13:34
05:40

▪ VII qrupun əsas yarımqrup elementlərini icmalı - Halogenlər ▪

▪ VI qrupun əsas yarımqrup elementlərini icmalı - Xalkogenlər ▪

▪ V qrupun əsas yarımqrup elementlərini icmalı - Azot, Fosfor ▪

15:02
10:12

▪ IV qrupun əsas yarımqrup elementlərinin icmalı - Karbon,Silisium ▪

▪ Metallar ▪

▪ Üzvi Kimya ▪

▪ Alkanlar, Tsikloalkanlar ▪

▪ Alkenlər, Alkadienlər ▪

39:28

▪ Alkinlər, Aromatik karbohidorgenlər ▪

21:48

Spirtlər, fenollar

09:19
19.00
38.00
Qısa müddətlik %50 xüsusi endirim təklifi !
İNDİ AL
Müəllim : Vüsal Əliyev
Dərs Sayı : ► 59 video
Saat : 18 saat 50 dəqiqə

Kursa Bunlar Daxildir.

● Mobil və PC ‘dən izləmə

● 01 avqust 2019 – tarixinədək limitsiz izləmə   

● Maksimum test mərhələsi