• Whatsapp: 070 818 70 70

Kimya | Abituriyent

I / IV Blok (Qrup) | Kimya

10 qiymətləndirmə - 10 izləyici müsbət qiymətləndirdi.

▪ Kimyanın ilk anlayışları ▪

▪ Atomun quruluşu. Dövri sistem. Dövri qanun. Kimyəvi rabitə ▪

▪ Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı ▪

▪ Elektrolitik dissosiasiya. Hidroliz. Elektroliz. Məhlullar ▪

01:01:07

▪ Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri ▪

41:22

▪ Hidrogen , Oksigen və Su ▪

13:34
05:40

▪ VII qrupun əsas yarımqrup elementlərinin icmalı - Halogenlər ▪

▪ VI qrupun əsas yarımqrup elementlərinin icmalı - Xalkogenlər ▪

▪ V qrupun əsas yarımqrup elementlərinin icmalı - Azot, Fosfor ▪

15:02
10:12

▪ IV qrupun əsas yarımqrup elementlərinin icmalı - Karbon,Silisium ▪

▪ Metallar ▪

▪ Üzvi Kimya ▪

▪ Alkanlar, Tsikloalkanlar ▪

▪ Alkenlər, Alkadienlər ▪

▪ Alkinlər, Aromatik karbohidrogenlər ▪

▪ Spirtlər, fenollar ▪

▪ Aldehidlər,Ketonlar ▪

▪ Karbon turşuları ▪

▪ Mürəkkəb efirlər. Yağlar. Sabun və sintetik yuyucu maddələr ▪

▪ Karbohidratlar (Saxaridlər) ▪

▪ Azotlu üzvi birləşmələr ▪

▪ Polimerlər ▪

08:01

▪ Maksimum Test mərhələsi ▪

28.00
38.00
Qısa müddətlik %26 xüsusi endirim təklifi !
İNDİ AL
Müəllim : Vüsal Əliyev
Dərs Sayı : ► 80 video
Saat : 18 saat 50 dəqiqə

Kursa Bunlar Daxildir.

● Mobil və PC ‘dən izləmə

● 01 avqust 2019 – tarixinədək limitsiz izləmə   

● Maksimum test mərhələsi

Testi Yekunlaşdır
Testi yekunlaşdırmaq isdədiyinizdən əminisiniz ?