A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: lesson/Lesson.php

Line Number: 158

Backtrace:

File: /home/u108987268/domains/kurikulum.az/public_html/application/controllers/lesson/Lesson.php
Line: 158
Function: _error_handler

File: /home/u108987268/domains/kurikulum.az/public_html/index.php
Line: 324
Function: require_once

İbtidai - Kurikulum.az | Kurikulum Elektron Tədris Platforması

İbtidai

SINAQ

NV Academy

3.0

NV ACADEMY


Sual 1 - 20

Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərinSual 2 - 20

Nümunədə işlədilən omonimlərdən hansının özü və qarşılığı düzgün göstərilməyib?

Sözü inci kimi düzdün dilimə,

Öyrətdin düşünüb qələm tutmağı.

Qələmi bir dayaq edib əlimə,

Çox usta çıxardın uca bir dağıSual 3 - 20

Hansı nümunədə düzəltmə sifət işlənməmişdir?Sual 4 - 20

Sözlərdən hansı mürəkkəb ad deyil?Sual 5 - 20

Mürəkkəb ismin işləndiyi cümlə hansıdır?Sual 6 - 20

Hansı nümunədə mürəkkəb sifət işlənmişdir?Sual 7 - 20

Sayla bağlı fikirlərdən biri səhvdir:Sual 8 - 20

Biri numerativ sözlərlə işlənə bilməyən saydır:Sual 9 - 20

Hansı cümlədə say işlənmişdir?Sual 10 - 20

Sifətlərdən biri morfoloji yola yaranmışdır.Sual 11 - 20

“ Elə” hansı cümlədə əvəzlikdir?Sual 12 - 20

Hansı nümunədə əvəzliyin iki məna növü işlənmişdir?Sual 13 - 20

Hansı cümlədə feil düzəltmə deyil?Sual 14 - 20

Hansı nümunədə “çıxmaq” feili konteksdəki mənasında işlənib?

Maşın ara yolla irəliləyərək kənddən çıxdı.Sual 15 - 20

“Get, qızına de:

- Ay yarım idi , ulduzlar çox deyildi, on-on beş olardı, dərya tamam qurumuşdu”

nümunəsində omonim ola bilən neçə söz vardır?Sual 16 - 20

Hansı feili iki növdə düşünmək olar?Sual 17 - 20

Neçə söz yazılışından fərqli tələffüz olunur?

Kənd camaatının taxtadan düzələn, islananda sürüşkən olan yeganə körpüsü budur.Sual 18 - 20

Hansı fikirləri düzgün saymaq olmaz?

Alnında zamanın açdığı qırış,

Başına qar tökür, qar ələyir qış.

Odun istisindən aralanmamış,

Suyun soyuğunudan keçir analar.

1. Mənsubiyyət şəkilçili isimlər işlənib.

2. Eyni şəkilçi həm zaman, həm leksik şəkilçi kimi işlənmişdir.

3. Təsriflənən feillər eyni zamanda işlənib.

4. İsmin bütün hallarında işlənən sözlərə nümunə vardır.

5. Antonim sözlər eyni sözdəyişdirici şəkilçiləri qəbul etmişdir.

6. Təsriflənməyən feillər düzəltmə deyil.Sual 19 - 20

Tələffüz formasında verilmiş hansı sözdə hecaların sayı digərlərindən artıqdır?Sual 20 - 20

“Gül,duz” sözlərinə bu şəkilçilərdən hansını artırsaq düzəltmə söz yaranar?Sual 21 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


"İnadkarlıq" sözünün  fonetik təhlilindəki səhv fikri müəyyən edin.Sual 22 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Tələffüzü zamanı həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət fərqi yaranan söz hansıdır?Sual 23 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sözlərdən birinin yazılışında səhvə yol verilib:Sual 24 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı sözün tələffüzü yanlış verilmişdir?Sual 25 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sinonim cütlüklər verilmiş variantlardan biri yanlışdır.Sual 26 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Müxtəlif nitq hissələrinə aid omonimi göstərin.Sual 27 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Kök+qrammatik şəkilçi+leksik şəkilçi   sxeminə uyğun gələn sözü göstərin.Sual 28 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


İsimləşmiş sifətin işləndiyi cümləni göstərin.Sual 29 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sözlərdən biri ümumi qrammatik mənasına görə fərqlənir:Sual 30 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərin.Sual 31 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı nümunədə mürəkkəb sifət işlənmişdir?Sual 32 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Tərkibinə görə 3 cür təhlil edilə bilən sözü seçin:Sual 33 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Verilmiş sözlərdən biri əvəzlikdən düzəlməmişdir:Sual 34 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


İcbar növdə olan feili göstərin.Sual 35 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?Sual 36 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Cümlələrin birində feil yoxdur:Sual 37 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Nümunədəki feillər hansı şəkilədir?

        

Bir ürək döyünür iki sinədə,

Allahım, rəhm eylə ikisinə də!

                                                                        (N.Vahidov)Sual 38 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Aşağıdakı sözlərdən neçəsi düzgün yazılmışdır? kompyuter, haqq-nahaq, rəsmxətt, tövsiyyə, əlaçıq.Sual 39 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı şəkilçi həm leksik, həm qrammatik ola bilmir?Sual 40 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Kökü feil olmayan, amma feildən düzələn sözü göstərin.Sual 41 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Eyni məhsuldarlıqla işləyən 8 usta 9 saata 36 detal hazırlayır. Bu  ustalardan 5-i 6 saata neçə belə detal hazırlayar.Sual 42 - 20

 

Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


120  uzunluğunda olan qatar 60 km/saat sürətlə hərəkət edərək     480m  uzunluğunda olan bir tuneli neçə saniyyədə tam şəkildə keçmiş olar?Sual 43 - 20

 

Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Duzluluq miqdarı 10% olan 400 qram duzlu suya  30 qram duz və 70 qram su əlavə olunsa, son vəziyyət duzluluq faizin tapın.Sual 44 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


a ədədi ilə b ədədinin cəmi 51, fərqi isə 35-dir. a ədədini b ədədinin yarsına böldükdə natamam qismətlə qalığın fərqini tapın.Sual 45 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


975872 ədədində “7” rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin  cəmini tapın.Sual 46 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Kitabı nömrələmək üçün 1482 rəqəmdən istifadə olunduğunu bilərək kitabın neçə səhifə olduğunu tapın.Sual 47 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Qarışqa hündürlüyü 69 m ağac üzərində gündüzlərin 6m yuxarı çıxır və gecələri 3m aşağı sürüşür. Qarışqa quyunu neçə günə çıxar?Sual 48 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Turan   nərdivanın   pillələrini 2-2 çıxıb 3-3 enərkən  cəmi 30 addım atarsa, nərdivanın  pillələrinin sayını tapın.Sual 49 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Perimetri 44 sm olan düzbucaqlının uzunluğu 18 sm-dir. Sahəsi bu düzbucaqlının sahəsindən 2 dəfə çox olan kvadratın perimetrini tapın.Sual 50 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Tutumu 80 litr olan hovuza birinci borudan saatda 8 litr su axır. İkinci boru isə hovuzdan saatda 3 litr su boşaldır. İkinci borunun hovuzun tam ortasında olduğunu bilirik. Hər iki boru eyni

zamanda   fəaliyyətə başlarsa, hovuz neçə saata dolar? Sual 51 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Bir sinifdə şagirdlər 3-3 otursalar, 8 şagird ayaq üstdə; 5-5 otursalar,  2 parta boş qaldığın  bilərək, sinifdəki uşaqların sayını tapın.                  Sual 52 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Səyyah birinci gün bütün yolun 25 %-ni, ikinci gün qalan yolun yarısını getdi. Səyyahın ikinci   gün 45 km getdiyi məlumdursa, bütün yolun uzunluğunu tapın.Sual 53 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
Sual 54 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Aynur anadan olanda Nurayın 3 yaşı vardı. Aynur anadan olandan neçə il sonra Aynurun yaşının Nurayın yaşına nibəti 2/3 olacaq?Sual 55 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Taxtanı 6 hissəyə ayırmaq üçün 25 dəqiqə vaxt sərf olundu. Taxtanı 9 hissəyə ayırmaq üçün neçə dəqiqə vaxt lazımdır?Sual 56 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Aşağıdakı məchul ədədləri azalan sıra ilə düzün.

 a :128 = b:45 = c:38Sual 57 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


360 ədədi 2,3 ilə düz 1/4 ədədi ilə tərs mütənasib hissələrə ayrılmışdır. Kiçik hissəni tapın.Sual 58 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


5 -ə böldükdə  qalıqda 2 alınan neçə iki rəqəmli ədəd var?Sual 59 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Bir usta  5 gündə 11 detal   hazırlayır.Bir şagird isə  4 günə 6 detal hazırlayır.İkisi birlikdə  148 detalı   neçə gündə  hazırlayar?Sual 60 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Çevrənin  6 xəttən istifadə etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 61 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?Sual 62 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Sual 63 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Sual 64 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Sual 65 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Sual 66 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Bilik, bacarıq, X, keyfiyyət, dəyər.

X-ə aid olanı seçin:Sual 67 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin:Sual 68 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Səməd müəllim ali təhsilin doktorantura səviyyəsini bitirmişdir. Lakin izahı aydın olmadığından şagirdlər onun dəlillərinə inanmırlar. Müəllimdə hansı peşə qabiliyyəti zəifdir?Sual 69 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Azərbaycan dili fənnindən şagirdlərə verilmiş bu tapşırığın növünü müəyyən edin:

Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilmiş mətndəki faktları uydurmadan seçib ayırın.Sual 70 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan metodlardan istifadə ediək təlimin hansı prinsipinə riayət edir?Sual 71 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 72 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qanunauyğunluğu təyin edib  sual işarəsinin qiymətini tapın.
72 
58  45  42 34  27  28   12   ?Sual 73 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bir pizzanı  5 kəsim etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 74 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 75 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 76 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Saat 05:00-dır.Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.Sual 77 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kağızı 6 yerə qatlayıb  2 nöqtə açsaq . Kağız üzərində neçə nöqtə alınar?Sual 78 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


123 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə rəqəm işlənmişdir.Sual 79 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 80 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 81 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı cümlə yalnız xəbərdən ibarət deyil?Sual 82 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı sözün omonimi fərqli nitq hissəsi də ola bilər?Sual 83 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

O bizim şəfqətlə sığallayanda 

Hərdən başımızı bir ana kimi, 

Onun ətrafında biz də bu anda 

Olardıq nur görmüş pərvanə kimi. 

(M.Dilbazi)Sual 84 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri frazeoloji birləşmə ola bilməz:Sual 85 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kərəm xəncəri çıxarıb düşmənin kürəyinin arasına sancmaq istədi.

Verilmiş nümunənin düzgün sintaktik təhlilini müəyyən edin.Sual 86 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri həm sadə həm də düzəltmə söz kimi düşünülə bilər:Sual 87 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Eyniköklü sözlər cərgəsinə aiddir:Sual 88 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir  yanlışdır?

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

                                                (N.Vahidov)Sual 89 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Birinin kökü fərqli nitq hissəsidir:Sual 90 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kərəm o qədər mərhəmətli idi  ki, düşmənini belə bağışlaya bilərdi” cümləsinin təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.Sual 91 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bəşir bu barədə çox demişdi...” cümləsini

hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?Sual 92 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?Sual 93 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə deyil:Sual 94 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş balaca yumru şey çıxdı.

Nümunədəki cümlə üzvlərini arıdıcllıqla göstərin.Sual 95 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Altından xətt çəkilmiş sözləri ardıcıl olaraq morfoloji baxımdan adlandırmaq olar:

Onunla söhbətim uzun çəkdi.

Onunla mənim söhbətim yarımçıq qaldı.

Otağa girməyi ilə çıxmağı bir oldu.Sual 96 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri feildən düzəlməmişdir:Sual 97 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri mürəkkəb cümlə deyil:Sual 98 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı feili iki müxtəlif qrammatik məna

      növdə işlətmək olmaz?Sual 99 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qohumlar, yaxınlar çox sevinirdi (  ) daha kimsə onları incitməyəcəkdi.

Buraxılmış durğu işarəsini müəyyən edin.Sual 100 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri yanlışdır:Sual 101 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Füzuli yaradıcılığına aid uyğunluğu müəyyən edin.

1. “Bəngü badə” ana dilində, poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir- doğru

2. “Səhhət və Mərəz” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir– doğru

3. “Leyli və Məcnun” fars dilində poema janrında yazılmış məhəbbət mövzulu əsəridir- yanlış

4. “Rindü Zahid” fars dilində poema janrında yazılmış əsəridir – doğru

5. “ Söhbətül-əsmar” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir-doğru

6. “Həft cam” fars dilində poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir-yanlışSual 102 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Xotkarın sağ əli idi, həmişə onun əziz günlərində süfrəsinin başında oturar, ağır günlərində də yastığının dibini kəsərdi. Özü də həm paşa, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi. İndiyə kimi Xotkar onu hansı buyruğa buyurmuşdusa, birə-beş yerinə yetirmişdi. (“Həmzənin Qıratı qaçırması” --“Koroğlu”)

Fikirlərin aid olduğu şəxsə aid olan nümunəni göstərin.Sual 103 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrünə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin.Sual 104 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1.“Ölülər” əsərinin  Təbrizdə tamaşaya qoyulması

2. Sabirin bədii yaradıcılıqla ardıcıl olaraq məşğul olmağa başlaması

3. Əhməd Cavadın Gəncə müsəlman ruhani seminariyasında təhsilini başa vurması

4.“Bir ahi-məzlumanə” poemasının yazılması

5. M.Şəhriyarın Tibb universitetində təhsil almağa başlamasıSual 105 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Aşağıdakı nümunədə işlənmiş məcazın növünü müəyyən edin.

Axşam küləkləri deyir Əliyə:

“Gözlər irəliyə, könül geriyə...”

Sanki göydələnlər görünsün deyə

Təpələr alçalar, dərələr dolar.Sual 106 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qövsi Təbrizi,  M.F.Axundzadə, Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid oxşar xüsusiyyəti müəyyən edin.Sual 107 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


C. Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” əsəri üçün yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 108 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nümunədə işlənmişdir.

Dalğalan sən də şəfəqlər kimi, ey nazlı hilal!

Olsun artıq tökülən qanlarımız hamısı halal.

Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bil ki, zaval:

Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;

Haqqıdır, haqqa tapan millətimin istiqlal !Sual 109 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


“Türkün dili” şeirinin təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 110 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Ə. Cavadın həyat və yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.Sual 111 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin.

1. Əsərdə şairin milli azadlıq düşüncələri üstüörtülü şəkildə öz əksini tapmışdır.

2. Poemada şairinin özünün də bədii obrazı yaradılmışdır.

3. Heca vəznində yazılmış bu poema vahid süjet xəttinə malik ana dilimizin möhtəşəmliyini təsdiq edən poetik abidədir.

4. Əsər iki hissədən ibarətdir, hər iki hissəsi beşlik formasında, aaabb şəklindədir.

5. Şair poemanın əvvəlindən öz gerçək mövqeyini, realizmini bəyan edir.

6. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən gen-bol istifadə olunmaması poemanın poetik qüdrətinin artmasına təsir göstərməmişdir.Sual 112 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.Sual 113 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Uyğunluğu müəyyən edin.

1.İlk teatrın yaradılması

2.Komediya janrında ilk dram əsəri

3.poema janrında yazılan ilk əsər

4.Ana dilində ilk nəsr nümunələri

5.Milli mətbuatın yaradılması

a.M.Füzuli

b.M.F.Axundov

c.Həsən bəy Zərdabi

d.Nəcəf bəy Vəzirov

e.Əfzələddin XəqaniSual 114 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kəndin çayı boş yerə gecə-gündüz axmaqdan yorulmuşdu, bağ-bostanı sulayacağı günlərin gəlməyini iplə çəkirdi.

Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir.Sual 115 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları ilə bağlı düzgün fikri müəyyənləşdirin.Sual 116 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


C.Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinə aid yanlış fikri göstərin.

 Sual 117 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Ə. Sabirin “Neylərdin, ilahi?!”  satirasının təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 118 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


S.Vurğun “Vaqif” əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 119 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nağıllara aid olmayan fikri göstərin.Sual 120 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Füyuzat”jurnalı da “Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi...........Sual 121 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?Sual 122 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Sual 123 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Sual 124 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Sual 125 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Sual 126 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bilik, bacarıq, X, keyfiyyət, dəyər.

X-ə aid olanı seçin:Sual 127 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin:Sual 128 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Səməd müəllim ali təhsilin doktorantura səviyyəsini bitirmişdir. Lakin izahı aydın olmadığından şagirdlər onun dəlillərinə inanmırlar. Müəllimdə hansı peşə qabiliyyəti zəifdir?Sual 129 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Azərbaycan dili fənnindən şagirdlərə verilmiş bu tapşırığın növünü müəyyən edin:

Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilmiş mətndəki faktları uydurmadan seçib ayırın.Sual 130 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan metodlardan istifadə ediək təlimin hansı prinsipinə riayət edir?Sual 131 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 132 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qanunauyğunluğu təyin edib  sual işarəsinin qiymətini tapın.

  1.  58  45  42 34  27  28   12   ?


Sual 133 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bir pizzanı  5 kəsim etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 134 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 135 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 136 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Saat 05:00-dır.Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.Sual 137 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kağızı 6 yerə qatlayıb  2 nöqtə açsaq . Kağız üzərində neçə nöqtə alınar?Sual 138 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


123 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə rəqəm işlənmişdir.Sual 139 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 140 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
NV ACADEMY


Sual 1 - 20

Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərinSual 2 - 20

Nümunədə işlədilən omonimlərdən hansının özü və qarşılığı düzgün göstərilməyib?

Sözü inci kimi düzdün dilimə,

Öyrətdin düşünüb qələm tutmağı.

Qələmi bir dayaq edib əlimə,

Çox usta çıxardın uca bir dağıSual 3 - 20

Hansı nümunədə düzəltmə sifət işlənməmişdir?Sual 4 - 20

Sözlərdən hansı mürəkkəb ad deyil?Sual 5 - 20

Mürəkkəb ismin işləndiyi cümlə hansıdır?Sual 6 - 20

Hansı nümunədə mürəkkəb sifət işlənmişdir?Sual 7 - 20

Sayla bağlı fikirlərdən biri səhvdir:Sual 8 - 20

Biri numerativ sözlərlə işlənə bilməyən saydır:Sual 9 - 20

Hansı cümlədə say işlənmişdir?Sual 10 - 20

Sifətlərdən biri morfoloji yola yaranmışdır.Sual 11 - 20

“ Elə” hansı cümlədə əvəzlikdir?Sual 12 - 20

Hansı nümunədə əvəzliyin iki məna növü işlənmişdir?Sual 13 - 20

Hansı cümlədə feil düzəltmə deyil?Sual 14 - 20

Hansı nümunədə “çıxmaq” feili konteksdəki mənasında işlənib?

Maşın ara yolla irəliləyərək kənddən çıxdı.Sual 15 - 20

“Get, qızına de:

- Ay yarım idi , ulduzlar çox deyildi, on-on beş olardı, dərya tamam qurumuşdu”

nümunəsində omonim ola bilən neçə söz vardır?Sual 16 - 20

Hansı feili iki növdə düşünmək olar?Sual 17 - 20

Neçə söz yazılışından fərqli tələffüz olunur?

Kənd camaatının taxtadan düzələn, islananda sürüşkən olan yeganə körpüsü budur.Sual 18 - 20

Hansı fikirləri düzgün saymaq olmaz?

Alnında zamanın açdığı qırış,

Başına qar tökür, qar ələyir qış.

Odun istisindən aralanmamış,

Suyun soyuğunudan keçir analar.

1. Mənsubiyyət şəkilçili isimlər işlənib.

2. Eyni şəkilçi həm zaman, həm leksik şəkilçi kimi işlənmişdir.

3. Təsriflənən feillər eyni zamanda işlənib.

4. İsmin bütün hallarında işlənən sözlərə nümunə vardır.

5. Antonim sözlər eyni sözdəyişdirici şəkilçiləri qəbul etmişdir.

6. Təsriflənməyən feillər düzəltmə deyil.Sual 19 - 20

Tələffüz formasında verilmiş hansı sözdə hecaların sayı digərlərindən artıqdır?Sual 20 - 20

“Gül,duz” sözlərinə bu şəkilçilərdən hansını artırsaq düzəltmə söz yaranar?Sual 21 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


"İnadkarlıq" sözünün  fonetik təhlilindəki səhv fikri müəyyən edin.Sual 22 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Tələffüzü zamanı həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət fərqi yaranan söz hansıdır?Sual 23 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sözlərdən birinin yazılışında səhvə yol verilib:Sual 24 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı sözün tələffüzü yanlış verilmişdir?Sual 25 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sinonim cütlüklər verilmiş variantlardan biri yanlışdır.Sual 26 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Müxtəlif nitq hissələrinə aid omonimi göstərin.Sual 27 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Kök+qrammatik şəkilçi+leksik şəkilçi   sxeminə uyğun gələn sözü göstərin.Sual 28 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


İsimləşmiş sifətin işləndiyi cümləni göstərin.Sual 29 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Sözlərdən biri ümumi qrammatik mənasına görə fərqlənir:Sual 30 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərin.Sual 31 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı nümunədə mürəkkəb sifət işlənmişdir?Sual 32 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Tərkibinə görə 3 cür təhlil edilə bilən sözü seçin:Sual 33 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Verilmiş sözlərdən biri əvəzlikdən düzəlməmişdir:Sual 34 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


İcbar növdə olan feili göstərin.Sual 35 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?Sual 36 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Cümlələrin birində feil yoxdur:Sual 37 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Nümunədəki feillər hansı şəkilədir?

        

Bir ürək döyünür iki sinədə,

Allahım, rəhm eylə ikisinə də!

                                                                        (N.Vahidov)Sual 38 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Aşağıdakı sözlərdən neçəsi düzgün yazılmışdır? kompyuter, haqq-nahaq, rəsmxətt, tövsiyyə, əlaçıq.Sual 39 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Hansı şəkilçi həm leksik, həm qrammatik ola bilmir?Sual 40 - 20


Tərtibçi - Natiq Vahidov və Ayşən Hüseynova

Natiq Vahidovun təqdimatında Azərbaycan dili | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Kökü feil olmayan, amma feildən düzələn sözü göstərin.Sual 41 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
 


Eyni məhsuldarlıqla işləyən 8 usta 9 saata 36 detal hazırlayır. Bu  ustalardan 5-i 6 saata neçə belə detal hazırlayar.Sual 42 - 20

 

Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


120  uzunluğunda olan qatar 60 km/saat sürətlə hərəkət edərək     480m  uzunluğunda olan bir tuneli neçə saniyyədə tam şəkildə keçmiş olar?Sual 43 - 20

 

Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Duzluluq miqdarı 10% olan 400 qram duzlu suya  30 qram duz və 70 qram su əlavə olunsa, son vəziyyət duzluluq faizin tapın.Sual 44 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


a ədədi ilə b ədədinin cəmi 51, fərqi isə 35-dir. a ədədini b ədədinin yarsına böldükdə natamam qismətlə qalığın fərqini tapın.Sual 45 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


975872 ədədində “7” rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin  cəmini tapın.Sual 46 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Kitabı nömrələmək üçün 1482 rəqəmdən istifadə olunduğunu bilərək kitabın neçə səhifə olduğunu tapın.Sual 47 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Qarışqa hündürlüyü 69 m ağac üzərində gündüzlərin 6m yuxarı çıxır və gecələri 3m aşağı sürüşür. Qarışqa quyunu neçə günə çıxar?Sual 48 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Turan   nərdivanın   pillələrini 2-2 çıxıb 3-3 enərkən  cəmi 30 addım atarsa, nərdivanın  pillələrinin sayını tapın.Sual 49 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Perimetri 44 sm olan düzbucaqlının uzunluğu 18 sm-dir. Sahəsi bu düzbucaqlının sahəsindən 2 dəfə çox olan kvadratın perimetrini tapın.Sual 50 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Tutumu 80 litr olan hovuza birinci borudan saatda 8 litr su axır. İkinci boru isə hovuzdan saatda 3 litr su boşaldır. İkinci borunun hovuzun tam ortasında olduğunu bilirik. Hər iki boru eyni

zamanda   fəaliyyətə başlarsa, hovuz neçə saata dolar? Sual 51 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Bir sinifdə şagirdlər 3-3 otursalar, 8 şagird ayaq üstdə; 5-5 otursalar,  2 parta boş qaldığın  bilərək, sinifdəki uşaqların sayını tapın.                  Sual 52 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Səyyah birinci gün bütün yolun 25 %-ni, ikinci gün qalan yolun yarısını getdi. Səyyahın ikinci   gün 45 km getdiyi məlumdursa, bütün yolun uzunluğunu tapın.Sual 53 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.
Sual 54 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Aynur anadan olanda Nurayın 3 yaşı vardı. Aynur anadan olandan neçə il sonra Aynurun yaşının Nurayın yaşına nibəti 2/3 olacaq?Sual 55 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Taxtanı 6 hissəyə ayırmaq üçün 25 dəqiqə vaxt sərf olundu. Taxtanı 9 hissəyə ayırmaq üçün neçə dəqiqə vaxt lazımdır?Sual 56 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Aşağıdakı məchul ədədləri azalan sıra ilə düzün.

 a :128 = b:45 = c:38Sual 57 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


360 ədədi 2,3 ilə düz 1/4 ədədi ilə tərs mütənasib hissələrə ayrılmışdır. Kiçik hissəni tapın.Sual 58 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


5 -ə böldükdə  qalıqda 2 alınan neçə iki rəqəmli ədəd var?Sual 59 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Bir usta  5 gündə 11 detal   hazırlayır.Bir şagird isə  4 günə 6 detal hazırlayır.İkisi birlikdə  148 detalı   neçə gündə  hazırlayar?Sual 60 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


Çevrənin  6 xəttən istifadə etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 61 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

Ceyhun Əkbərovun təqdimatında Riyaziyyat | İBTİDAİ illik dərs paketini əldə etmək üçün buraya klik edin.


2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?Sual 62 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Sual 63 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Sual 64 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Sual 65 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Sual 66 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Bilik, bacarıq, X, keyfiyyət, dəyər.

X-ə aid olanı seçin:Sual 67 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin:Sual 68 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Səməd müəllim ali təhsilin doktorantura səviyyəsini bitirmişdir. Lakin izahı aydın olmadığından şagirdlər onun dəlillərinə inanmırlar. Müəllimdə hansı peşə qabiliyyəti zəifdir?Sual 69 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Azərbaycan dili fənnindən şagirdlərə verilmiş bu tapşırığın növünü müəyyən edin:

Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilmiş mətndəki faktları uydurmadan seçib ayırın.Sual 70 - 20


Tərtibçi - Vüsal Əliyev

 


Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan metodlardan istifadə ediək təlimin hansı prinsipinə riayət edir?Sual 71 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 72 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qanunauyğunluğu təyin edib  sual işarəsinin qiymətini tapın.
72 
58  45  42 34  27  28   12   ?Sual 73 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bir pizzanı  5 kəsim etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 74 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 75 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 76 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Saat 05:00-dır.Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.Sual 77 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kağızı 6 yerə qatlayıb  2 nöqtə açsaq . Kağız üzərində neçə nöqtə alınar?Sual 78 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


123 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə rəqəm işlənmişdir.Sual 79 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 80 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 
Sual 81 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı cümlə yalnız xəbərdən ibarət deyil?Sual 82 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı sözün omonimi fərqli nitq hissəsi də ola bilər?Sual 83 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

O bizim şəfqətlə sığallayanda 

Hərdən başımızı bir ana kimi, 

Onun ətrafında biz də bu anda 

Olardıq nur görmüş pərvanə kimi. 

(M.Dilbazi)Sual 84 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri frazeoloji birləşmə ola bilməz:Sual 85 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kərəm xəncəri çıxarıb düşmənin kürəyinin arasına sancmaq istədi.

Verilmiş nümunənin düzgün sintaktik təhlilini müəyyən edin.Sual 86 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri həm sadə həm də düzəltmə söz kimi düşünülə bilər:Sual 87 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Eyniköklü sözlər cərgəsinə aiddir:Sual 88 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir  yanlışdır?

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

                                                (N.Vahidov)Sual 89 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Birinin kökü fərqli nitq hissəsidir:Sual 90 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kərəm o qədər mərhəmətli idi  ki, düşmənini belə bağışlaya bilərdi” cümləsinin təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.Sual 91 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bəşir bu barədə çox demişdi...” cümləsini

hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?Sual 92 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?Sual 93 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə deyil:Sual 94 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş balaca yumru şey çıxdı.

Nümunədəki cümlə üzvlərini arıdıcllıqla göstərin.Sual 95 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Altından xətt çəkilmiş sözləri ardıcıl olaraq morfoloji baxımdan adlandırmaq olar:

Onunla söhbətim uzun çəkdi.

Onunla mənim söhbətim yarımçıq qaldı.

Otağa girməyi ilə çıxmağı bir oldu.Sual 96 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri feildən düzəlməmişdir:Sual 97 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri mürəkkəb cümlə deyil:Sual 98 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Hansı feili iki müxtəlif qrammatik məna

      növdə işlətmək olmaz?Sual 99 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qohumlar, yaxınlar çox sevinirdi (  ) daha kimsə onları incitməyəcəkdi.

Buraxılmış durğu işarəsini müəyyən edin.Sual 100 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Biri yanlışdır:Sual 101 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Füzuli yaradıcılığına aid uyğunluğu müəyyən edin.

1. “Bəngü badə” ana dilində, poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir- doğru

2. “Səhhət və Mərəz” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir– doğru

3. “Leyli və Məcnun” fars dilində poema janrında yazılmış məhəbbət mövzulu əsəridir- yanlış

4. “Rindü Zahid” fars dilində poema janrında yazılmış əsəridir – doğru

5. “ Söhbətül-əsmar” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir-doğru

6. “Həft cam” fars dilində poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir-yanlışSual 102 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Xotkarın sağ əli idi, həmişə onun əziz günlərində süfrəsinin başında oturar, ağır günlərində də yastığının dibini kəsərdi. Özü də həm paşa, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi. İndiyə kimi Xotkar onu hansı buyruğa buyurmuşdusa, birə-beş yerinə yetirmişdi. (“Həmzənin Qıratı qaçırması” --“Koroğlu”)

Fikirlərin aid olduğu şəxsə aid olan nümunəni göstərin.Sual 103 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrünə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin.Sual 104 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1.“Ölülər” əsərinin  Təbrizdə tamaşaya qoyulması

2. Sabirin bədii yaradıcılıqla ardıcıl olaraq məşğul olmağa başlaması

3. Əhməd Cavadın Gəncə müsəlman ruhani seminariyasında təhsilini başa vurması

4.“Bir ahi-məzlumanə” poemasının yazılması

5. M.Şəhriyarın Tibb universitetində təhsil almağa başlamasıSual 105 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Aşağıdakı nümunədə işlənmiş məcazın növünü müəyyən edin.

Axşam küləkləri deyir Əliyə:

“Gözlər irəliyə, könül geriyə...”

Sanki göydələnlər görünsün deyə

Təpələr alçalar, dərələr dolar.Sual 106 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Qövsi Təbrizi,  M.F.Axundzadə, Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid oxşar xüsusiyyəti müəyyən edin.Sual 107 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


C. Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” əsəri üçün yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 108 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nümunədə işlənmişdir.

Dalğalan sən də şəfəqlər kimi, ey nazlı hilal!

Olsun artıq tökülən qanlarımız hamısı halal.

Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bil ki, zaval:

Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;

Haqqıdır, haqqa tapan millətimin istiqlal !Sual 109 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


“Türkün dili” şeirinin təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 110 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Ə. Cavadın həyat və yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.Sual 111 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin.

1. Əsərdə şairin milli azadlıq düşüncələri üstüörtülü şəkildə öz əksini tapmışdır.

2. Poemada şairinin özünün də bədii obrazı yaradılmışdır.

3. Heca vəznində yazılmış bu poema vahid süjet xəttinə malik ana dilimizin möhtəşəmliyini təsdiq edən poetik abidədir.

4. Əsər iki hissədən ibarətdir, hər iki hissəsi beşlik formasında, aaabb şəklindədir.

5. Şair poemanın əvvəlindən öz gerçək mövqeyini, realizmini bəyan edir.

6. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən gen-bol istifadə olunmaması poemanın poetik qüdrətinin artmasına təsir göstərməmişdir.Sual 112 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.Sual 113 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Uyğunluğu müəyyən edin.

1.İlk teatrın yaradılması

2.Komediya janrında ilk dram əsəri

3.poema janrında yazılan ilk əsər

4.Ana dilində ilk nəsr nümunələri

5.Milli mətbuatın yaradılması

a.M.Füzuli

b.M.F.Axundov

c.Həsən bəy Zərdabi

d.Nəcəf bəy Vəzirov

e.Əfzələddin XəqaniSual 114 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kəndin çayı boş yerə gecə-gündüz axmaqdan yorulmuşdu, bağ-bostanı sulayacağı günlərin gəlməyini iplə çəkirdi.

Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir.Sual 115 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları ilə bağlı düzgün fikri müəyyənləşdirin.Sual 116 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


C.Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinə aid yanlış fikri göstərin.

 Sual 117 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


M.Ə. Sabirin “Neylərdin, ilahi?!”  satirasının təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 118 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


S.Vurğun “Vaqif” əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 119 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Nağıllara aid olmayan fikri göstərin.Sual 120 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Füyuzat”jurnalı da “Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi...........Sual 121 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?Sual 122 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Sual 123 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Sual 124 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Sual 125 - 20


Tərtibçi - Ceyhun Əkbərov

 


Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Sual 126 - 20