Kurikulum

MİQ ● SINAQ

Kurikulum TM

4.5

KurikulumETP

Sual 1 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənn üzrə təlimin məzmunu, bilik, bacarıq, vərdişləri, təlim strategiyalarını, təlimin prinsipləri, formaları və üsulları, qiymətləndirmə mexanizmlərini əhatə edən konseptual sənəddir:Sual 2 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə edilməsində şagirdə praktik imkan yaradır:Sual 3 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məzmun xətti------------------------------Sual 4 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Alt standart haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:Sual 5 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olmayanı seçin:Sual 6 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olanı seçin:Sual 7 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim naliyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir:Sual 8 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir:Sual 9 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İdraki bacarıqlara aid olmayanı seçin:Sual 10 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor fəaliyyətə aid olmayanı seçin:Sual 11 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqlarına aid olanı seçin:Sual 12 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Deklorativ və prosedural biliyin əsasında qurulan, problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir:Sual 13 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqları arasında uyğunsuzluğu müəyyən edin:Sual 14 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir:Sual 15 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


------------------------fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir:Sual 16 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənnin məzmununa aid olmayanı seçin:Sual 17 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olanı seçin:Sual 18 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri məntiqi pozur:Sual 19 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri fərqlidir:Sual 20 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


‘’ 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqları nümayiş etdirir’’ alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:Sual 21 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Uyğunluğu müəyyən edin:
1.Deklorativ bilik
2.Prosedural bilik
3. Kontekstual bilik
a)Prosesi ehtiva edir.
b)Məlumat xarakterli bilikdir.
c)Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni bilikdir.Sual 22 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ana dili ‘’1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir’’.
Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyalarını əks etdirir?Sual 23 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqlarına aid olanı seçin:Sual 24 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor taksonomiyanın səviyyələrinə uyğun olmayan açar sözün verildiyi variantı seçin:Sual 25 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur:Sual 26 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələrini(dialektikası) müəyyən edin:Sual 27 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir?Sual 28 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika elminin vəzifələrinə aid olanı seçin:Sual 29 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Geniş sosial mənada tərbiyəyə aiddir:Sual 30 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?Sual 31 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri mikro idraki bacarıq deyil:Sual 32 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Taksonomiya haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:Sual 33 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təhsil taksonomiyaları haqqında verilənlərdən hansı doğru deyil?Sual 34 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məntiqi ardıcıllığı davam etdirən söz hansıdır?
Ayırır, hissələrə bölür, əlaqələndirir....Sual 35 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


’’Şagird hər hansı bir təlim prosesində iştirak etmək üçün stimullaşdırılır’’ fikrinə uyğun gələn Emosional- affektiv( ünsiyyət) taksonomiyasının səviyyəsini müəyyən edin:Sual 36 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İdrak taksonomiyasının Bilik səviyyəsinin fəaliyyət göstəriciləri hansı variantda düzgün verilib?Sual 37 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Həm şifahi formada, həm də fiziki obyekt olan unikal məhsulun yaradılmasıdır:Sual 38 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor taksonomiyasına görə
Mexanizmin mənimsənilməsi-----------Sual 39 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Maddi aləmin dərk olunması prosesində tədqiqatçının rəhbər tutduğu təlim:Sual 40 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika elminin obyekti nədir? Tam cavabı seçin:Sual 41 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Çinarə müəllim Biologiya dərsində Dayaq-hərəkət aparatı haqqında məlumat verir, qeyd edir ki, bu sistem sümük və əzələlərdən təşkil olunmuşdur.
Dayaq rolunu oynayan skelet və onun birləşmələri passiv, əzələlər isə fəal(aktiv)hissələrdir.
Daha sonra müəllim dayaq, hərəkət, qoruyucu, metabolik, qanyaradıcı funksiyalar haqqında məlumat verir.
Şagirdlər dərsin gedişatında müəllimə mövzuya dair maraqlı suallar ünvanlayır.
Müəllim dərsi daha da maraqlı etmək üçün şagirdlərin də sualların hər birini cavablandırmalarını istəyir.
Əksər şagirdlər fəallıq göstərsələr də Emin sualları cavablandıra bilmir. Çinarə müəllim yəqin edir ki, Eminin hər hansı problemi var və o dərsi dinləmirmiş, axı o ən çalışqan şagirdlərdəndir.
Müəllim şagirdinin gözlərinə baxır, müsbət dil ifadələrindən istifadə edir, yaranmış vəziyyəti anlayışla qarşılayır, 
Kontekstə əsasən Çinarə müəllimin fasilitasiyanın hansı qaydasına əməl etdiyini müəyyən edin.Sual 42 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fuad müəllim şagirdi Aydana deyir ki, cavan bitki hüceyrəsi ilə yaşlı bitki hüceyrəsinin xüsusiyyətlərini sadala.
Aydan qeyd edir ki, cavan bitki hüceyrəsinə aşağıdakılar aiddir:
*Nüvə iri olur və mərkəzdə yerləşir;
*Sitoplazma çoxdur;
*Çoxlu kiçik vakuollar olur;
*Qılafı nazikdir;
*Maddələr mübadiləsi sürətlidir;
*Böyümə zonalarında yerləşir.

Aydan cavan bitki hüceyrəsi haqqında ətraflı məlumat versə də, onu yaşlı bitki hüceyrəsi ilə əlaqələndirə bilmir.
Sizcə, Aydan bu zaman kurikulumun hansı prinsipini pozur?Sual 43 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İlkin mitoz və meyoz bölünmə arasında əsas fərqləri tapmağa dair tərtib olunan Eyler-Venn diaqramında səhvləri tapır, düzgün olanı seçir, mübahisəli məqamları aşkar edir. Bu zaman o tənqidi təfəkkürünü işə salır. 
Məzmuna əsasən müəyyən edin.
Hansı variantı seçsək, onun tənqidi təfəkkürünə aid fəaliyyətini pozmuş olarıq?Sual 44 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən biologiya fənnini çox sevirəm.
Nəzəriyyəni əla bilirəm-faktoloji bilik.
Bildiklərimi ümumiləşdirə bilmirəm...................
Öyrəndiklərimi testdə tətbiq edirəm.
Səhvlərimi də dərk edirəm.
Mənim hansı biliyim zəifdir?Sual 45 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Hökümə müəllim "İnsan orqanizmi ilə tanışlıq" mövzusuna aid yazdığı sualları iş vərəqlərində qruplara təqdim edir.
Bizim komandanın sualı vəzifə və mənşəyinə görə ayırd edilən 4 qrup toxuma ilə bağlıdır.
Biz sualla bağlı tədqiqat işi aparırırıq.
Həmin toxumaların adlarını yazırıq:
1.Epitel toxuması
2.Birləşdirici toxuma
3.Əzələ toxuması
4.Sinir toxuması

Daha sonra müəllim mövzu ilə bağlı informasiyanın mübadiləsini təşkil edir.
Bu mərhələdən sonra müəllim fəal dərsin hansı mərhələsinə keçid almalıdır?Sual 46 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nəzrin yarpağın əsas funksiyasından danışır:
*fotosintez
*tənəffüs
*transpirasiya(suyun buxarlanması)

Nəriman yarpaqların formaları ilə bağlı məlumat verir.
Yarpaqların quruluşuna görə iki qrupu ayırd edilir:
*sadə yarpaqlar
*mürəkkəb yarpaqlar

Elmin yarpaqların damarlanması haqqında bildiklərini söyləyir.
Asif yarpaqların düzülüşündən danışır.

Hər kəs mövzunun müzakirəsinə cəm olub.
Eyni vaxtda yalnız bir nəfər danışır;
Şagirdlər bir-birinin sözünü kəsmir;
Reqlamenti nəzərə alırlar.
Fikirlər hansı təlim üsulunu yada salır?Sual 47 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nigar ürəyin işi, ürəyin fəaliyyətinin tənzimi ilə bağlı tədqiqat işini təqdim edir.
Ürəyin işi ritmik əvəz olunan ürək döyünmələrindən ibarətdir. Ürək nisbi sakitlik halında dəqiqədə 70-75 dəfə döyünür. Ürək sakit halda sutkada təqribən 100000 dəfə yığılır ki, bu zaman ondan 11 tona qədər qan gəlib keçir.

Qəfil şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir. Sonuncu cümlədəki səhvi demək istəyir.  
Nigarın fikri dağılır, həvəslə hazırladığı işi təqdim edə bilmir,  həm də bu zaman həssas şagirdi ağlamaq tutur.
Müəllim onun fikrini yenidən təhrik etmə üçün nə etməlidir?
Tam  və düzgün cavabı seçin.Sual 48 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Zeynəb müəllim izah edir ki, bəzən əzələlərin qeyri-düzgün inkişafı, masa arxasında düzgün oturmamaq skeletin düzgün formalaşmamasına səbəb olur. Nəticədə onurğanın müxtəlif tərəflərə qeyri-normal(patoloji kifoz-qozbellik, patoloji lordoz, skalioz-yanlara)əyilməsi baş verir ki, bu da daxili orqanların işini çətinləşdirir.
Müəllim mövzudan danışarkən onu həyatdan nümənələrlə inteqrasiya edir, həm də şagirdlərə elmi biliklər çatdırır.
Şagirdlər dərsə aid bütün suallarına cavab tapır, dərsin bütün hissələri onlara aydın olur. Çünki müəllimin öyrətmə məharəti güclüdür.
Sizcə, söhbət Zeynəb müəllimin hansı qabiliyyətindən gedir?Sual 49 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Elşən müəllim izah edir ki, insan orqanizmində həzm 3 formada baş verir.
1.Hüceyrədaxili həzm;
2.Hüceyrəxarici həzm;
3.Membran həzmi.

Mövzunun ardında müəllim həzm orqanlarının quruluşu və funksiyası haqqında məlumat verir, sonra həzm üzvlərinin əsas vəzifələrindən danışır.
Müəllim həzm sistemi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra biz bu bilikləri daha da ümumiləşdirir, nəzəriyyənin dərinliklərinə varırıq.
Biz  Anderson və Krasvola görə, biliyin hansı növünü reallaşdırırıq?Sual 50 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Şəbnəm müəllim həmişə olduğu kimi bu dəfə də biologiya dərsində fəal dərsin bütün mərhələlərini həyata keçiririr.
Əvvəlcə motivasiya ilə şagirdləri düşünməyə sövq edir, beyni hərəkətə gətirən suallar ünvanlayır, qapalı sual əvəzinə açıq suallar verir.

Bütün canlı orqanizmlərin ən kiçik quruluş və inkişaf vahidi nədir?
"Həyatın hüceyrəsiz forması" anlayışını necə başa düşürsünüz?
Müasir dövrdə həyatın hansı formaları məlumdur?
Beləliklə, təfəkkür stimullaşır, şagirdlər cavab versiyalarını irəli sürür.

Müasir dövrdə həyatın aşağıdakı formaları məlumdur:
*Hüceyrəsiz forması-viruslar;
*Prokariot(nüvəsiz)orqanizmlər-bakteriyalar və göy-yaşıl yosunlar;
*Eukariot(nüvəli)orqanizmlər-göbələk, bitki və heyvanlar aləminin bir və ya çoxhüceyrəli olan nümayəndələri.

Şəbnəm müəllim fəal dərsin motivasiya mərhələsində şagirdləri düşünməyə sövq etdi.
Bəs bu proses, beyinlərin hərəkətə gətirilməsi, açıq suallardan istifadə, yönəldici sualların verilməsi fasilitasiyanın hansı qaydasını xatırladır?Sual 51 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Elşad müəllim şagirdlərə deyir ki, yağlar və karbohidratların sintez olunması plazmatik membranın böyüməsini və təzələnməsini təmin edir.
Bitkilərə görə isə o, hüceyrə divarının əmələ gəlməsində iştirak edir.
Müəllim daha sonra lizosomlar haqqında danışır.
Biz dərsin sonunda öz suallarımızı, öyrənmək istəklərimizi yarpaq, meyvə formalı rəngli kağızlarla lövhədə çəkilən ağaca yapışdırırıq.
Elşad müəllim bizim yazdığımız suallara əsasən növbəti dərs üçün təlim nəticəsi müəyyən edir.
Biz həvəslə gözləyirik ki, növbəti dərsdə suallarımız cavablandırılsın və yarpaq, meyvə formaları kağızlarımız ağacdan qoparılsın.

Konteksə istinad etməklə müəyyən edin.
Söhbət hansı formativ qiymətləndirmə texnikasından gedir?Sual 52 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bilirəm ki, insan bədənində olan qan damarları 3 qrupa ayrılır:
1.Arteriyalar-ürəkdən qanı orqanlara aparan damarlardır.
2.Venalar-qanı ürəyə gətirən damarlardır.
3.Kapillyarlar-arteriya və vena damarları arasında yerləşir.

Lakin testlərdə səhvən qanı ürəyə gətirən damarlar kimi kapillyarları seçmişdim.
Mən həmişə beləyəm. Bildiklərimi testdə, çalışmada tətbiq edə bilmirəm.
Buna görə özümü çox danlayır, səhvlərimi düzəltməyə çalışıram.
Mənim bu biliyim dərketmə qabiliyyətimin inkişafına və refleksiyasına təsir edir.

Kontekstə əsasən müəyyən edin. Sizcə, mənim hansı biliyim zəif, hansı güclüdür?Sual 53 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Aysun bilir ki, funksiyalarına görə üç növ sinir lifi vardır-faktoloji bilik;
Testlərdə onları fərqləndirə bilir-prosedural bilik;
Nəticəsini təhlil edə və qiymətləndirə bilir .............
Nöqtələrin yerinə biliyin hansı növü yazılmalıdır?Sual 54 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nərgiz "Sinir sistemi" ndən danışır.
Sinif onu diqqətlə dinləyir.
Periferik sinir sistemi mərkəzi sinir sistemindən kənara çıxan sinirlərdən və sinir düyünlərindən təşkil olunmuşdur.
Sinir sistemi sinir və peyk hüceyrələrindən ibarət sinir toxumasından əmələ gəlmişdir. Sinir toxumasında 1 sinir hüceyrəsinə 10 peyk hüceyrəsi düşür.
Bu vaxt şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir, Nərgizin və bütün sinfin
fikrini yayındırır, çaşqınlığa səbəb olur.

Belə vəziyyətdə müəllimin sinfi ələ alması, düzgün yönəltməsi üçün hansı qabiliyyəti olmalıdır?Sual 55 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təbii şəraitdə tozlanma ,əsasən, iki cür olur:
*öz-özünə tozlanma;
*çarpaz tozlanma.

Namiq tozlanma ilə bağlı ətraflı məlumat verir.
Mövzunu xəyalında canlandırır, yaxşı danışır.
Lakin o mövzu ilə bağlı öz münasibətini, fikrini əsaslandıra bilmir.

Sizcə, onun hafizə və təfəkkürlə bağlı hansı güclü və zəif nöqtələri var?Sual 56 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bilirəm ki, biotop-qruplaşmanın(senozun)xarakterini müəyyən edən və cansız təbiət amillərinə(torpaq və iqlim) malik coğrafi sahədir.
Lakin müəllim hər dəfə biotopun nə olduğunu soruşanda fikrimi tam aydın çatdıra bilmirəm.
Məktəbimizə gələn Kurikulum təlimçisi deyir ki, mən fikrimi çatdıra bilmirəmsə, deməli, kurikulumun ........................
prinsipini pozuram.

Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?Sual 57 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Gülnarə Kəmalə müəllimin təşkil etdiyi biologiya yarışında iştirak hüququ qazanmaq üçün "Orqanizmlərin çoxalması. Ontogenez" mövzusunu danışır.
Mitoz bölünmə hissəsindən danışarkən hüceyrənin həyat dövrünün iki hissədən ibarət olduğunu nəzərə çatdırır.
Hüceyrələrin bölünənə qədər interfaza mərhələsində olduğunu bildirir.
Daha sonra müəllim Günaya deyir ki, mitozun 4 mərhələsinin adlarını çək.
Günay profaza, metafaza, anafazanın adını çəkir. 4-cü mərhələnin adını unudur.
Müəllim buna baxmayaraq, ona yarışda iştirak hüququ verir, stimullaşdırır.
Bu məqamda Kəmalə müəllim Emosional-affektiv(ünsiyyət)taksonomiyasının hansı səviyyəsinin tələblərinə əməl edir?Sual 58 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bu gün biologiya dərsində öyrəndim ki, populyasiya müəyyən ərazidə yaşayan, bir-biri ilə sərbəst cütləşən, bu və ya digər dərəcədə növün digər qruplarından təcrid olunmuş fərdlərin cəmidir.
Növün elementar quruluş və təkamül vahidi olan populyasiyada orqanizmlərin təkamülü fasiləsiz olaraq bir qrup genotiplərin digərlərini əvəz etməsi yolu ilə baş verir. İlk dəfə S.S.Çetverikov populyasiya daxilində gedən təkamül dəyişkənliyini öyrənmiş, mutasiyaların populyasiyanın quruluşunda və təkamüldə rolunu müəyyən etmişdir.
Daha sonra bu gün öyrəndiyim iki məsələni də qeyd edirəm.
Müəyyən genetik quruluşu olan hər bir populyasiya müəyyən genofonda malikdir.
İnsan populyasiyasında qan qruplarının olmasına baxmayaraq, insan bu allelərdən yalnız bir cütünü daşıyır.
Sonra isə hələ də cavabını tapa bilmədiyim bir sualı düşünürəm.

Sizcə, mən bu dərsdə hansı formativ qiymətləndirmə texnikasını həyata keçirirəm?Sual 59 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Aqil modifikasiya və mutasiyanı müqayisə edir.
Dəyişmə obyekti ilə bağlı məlumat verir.
Modifikasiya-fenotipin reaksiya norması daxilində dəyişməsi;
Mutasiya-genotipin qəflətən baş verən təsadüfi dəyişməsi.
Ardınca tabe olduğu qanunauyğunluq haqqında danışır, daha sonra növ, fərd üçün əhəmiyyətini sadalayır.
Ən sonda mahiyyətini vurğulayır. 
Aqil modifikasiya və mutasiyanın müqayisəsini tamamilə doğru  etsə də onun izahında sistemlilik və ardıcıllıq pozulur, bəzi məqamlarda nizamsız və sistemsiz danışır.

Sizcə, onun bu müqayisəsini daha uğurlu etmək üçün hansı formativ qiymətləndirmə texnikası köməyimizə çata bilər?Sual 60 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Leyla kserofitlərdən danışır. Uyğunlaşmalarını nəzərə çatdırır, bildirur ki, hüceyrələri xırda, xloroplastları çox, ağızcıqları xırda və az, kök sistemləri güclü inkişaf etmiş, gövdə yarpaqları tükcüklərlə örtülmüşdür.
Nümayəndələrini sadalayır:
Maldili
Kaktus
Su zanbağı
Yovşan
Dəvətikanı
Mamırlar

Lakin müəllim ona kserofitləri hidrofitlərlə qarışdırdığını sərt formada bildirir, səhvlərini birbaşa deyir, səs tonunu qaldırır, əsəbi danışır.
Bu zaman müəllimin hansı qabiliyyətinin zəif olduğu üzə çıxır?KurikulumETP

Sual 1 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənn üzrə təlimin məzmunu, bilik, bacarıq, vərdişləri, təlim strategiyalarını, təlimin prinsipləri, formaları və üsulları, qiymətləndirmə mexanizmlərini əhatə edən konseptual sənəddir:Sual 2 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə edilməsində şagirdə praktik imkan yaradır:Sual 3 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məzmun xətti------------------------------Sual 4 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Alt standart haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:Sual 5 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olmayanı seçin:Sual 6 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olanı seçin:Sual 7 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim naliyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir:Sual 8 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir:Sual 9 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İdraki bacarıqlara aid olmayanı seçin:Sual 10 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor fəaliyyətə aid olmayanı seçin:Sual 11 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqlarına aid olanı seçin:Sual 12 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Deklorativ və prosedural biliyin əsasında qurulan, problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir:Sual 13 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqları arasında uyğunsuzluğu müəyyən edin:Sual 14 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir:Sual 15 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


------------------------fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir:Sual 16 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fənnin məzmununa aid olmayanı seçin:Sual 17 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təlim strategiyalarına aid olanı seçin:Sual 18 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri məntiqi pozur:Sual 19 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri fərqlidir:Sual 20 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


‘’ 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqları nümayiş etdirir’’ alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:Sual 21 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Uyğunluğu müəyyən edin:
1.Deklorativ bilik
2.Prosedural bilik
3. Kontekstual bilik
a)Prosesi ehtiva edir.
b)Məlumat xarakterli bilikdir.
c)Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni bilikdir.Sual 22 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ana dili ‘’1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir’’.
Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyalarını əks etdirir?Sual 23 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ünsiyyət bacarıqlarına aid olanı seçin:Sual 24 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor taksonomiyanın səviyyələrinə uyğun olmayan açar sözün verildiyi variantı seçin:Sual 25 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur:Sual 26 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələrini(dialektikası) müəyyən edin:Sual 27 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir?Sual 28 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika elminin vəzifələrinə aid olanı seçin:Sual 29 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Geniş sosial mənada tərbiyəyə aiddir:Sual 30 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?Sual 31 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Biri mikro idraki bacarıq deyil:Sual 32 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Taksonomiya haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:Sual 33 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təhsil taksonomiyaları haqqında verilənlərdən hansı doğru deyil?Sual 34 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Məntiqi ardıcıllığı davam etdirən söz hansıdır?
Ayırır, hissələrə bölür, əlaqələndirir....Sual 35 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


’’Şagird hər hansı bir təlim prosesində iştirak etmək üçün stimullaşdırılır’’ fikrinə uyğun gələn Emosional- affektiv( ünsiyyət) taksonomiyasının səviyyəsini müəyyən edin:Sual 36 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İdrak taksonomiyasının Bilik səviyyəsinin fəaliyyət göstəriciləri hansı variantda düzgün verilib?Sual 37 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Həm şifahi formada, həm də fiziki obyekt olan unikal məhsulun yaradılmasıdır:Sual 38 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Psixomotor taksonomiyasına görə
Mexanizmin mənimsənilməsi-----------Sual 39 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Maddi aləmin dərk olunması prosesində tədqiqatçının rəhbər tutduğu təlim:Sual 40 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Pedaqogika elminin obyekti nədir? Tam cavabı seçin:Sual 41 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Çinarə müəllim Biologiya dərsində Dayaq-hərəkət aparatı haqqında məlumat verir, qeyd edir ki, bu sistem sümük və əzələlərdən təşkil olunmuşdur.
Dayaq rolunu oynayan skelet və onun birləşmələri passiv, əzələlər isə fəal(aktiv)hissələrdir.
Daha sonra müəllim dayaq, hərəkət, qoruyucu, metabolik, qanyaradıcı funksiyalar haqqında məlumat verir.
Şagirdlər dərsin gedişatında müəllimə mövzuya dair maraqlı suallar ünvanlayır.
Müəllim dərsi daha da maraqlı etmək üçün şagirdlərin də sualların hər birini cavablandırmalarını istəyir.
Əksər şagirdlər fəallıq göstərsələr də Emin sualları cavablandıra bilmir. Çinarə müəllim yəqin edir ki, Eminin hər hansı problemi var və o dərsi dinləmirmiş, axı o ən çalışqan şagirdlərdəndir.
Müəllim şagirdinin gözlərinə baxır, müsbət dil ifadələrindən istifadə edir, yaranmış vəziyyəti anlayışla qarşılayır, 
Kontekstə əsasən Çinarə müəllimin fasilitasiyanın hansı qaydasına əməl etdiyini müəyyən edin.Sual 42 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Fuad müəllim şagirdi Aydana deyir ki, cavan bitki hüceyrəsi ilə yaşlı bitki hüceyrəsinin xüsusiyyətlərini sadala.
Aydan qeyd edir ki, cavan bitki hüceyrəsinə aşağıdakılar aiddir:
*Nüvə iri olur və mərkəzdə yerləşir;
*Sitoplazma çoxdur;
*Çoxlu kiçik vakuollar olur;
*Qılafı nazikdir;
*Maddələr mübadiləsi sürətlidir;
*Böyümə zonalarında yerləşir.

Aydan cavan bitki hüceyrəsi haqqında ətraflı məlumat versə də, onu yaşlı bitki hüceyrəsi ilə əlaqələndirə bilmir.
Sizcə, Aydan bu zaman kurikulumun hansı prinsipini pozur?Sual 43 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


İlkin mitoz və meyoz bölünmə arasında əsas fərqləri tapmağa dair tərtib olunan Eyler-Venn diaqramında səhvləri tapır, düzgün olanı seçir, mübahisəli məqamları aşkar edir. Bu zaman o tənqidi təfəkkürünü işə salır. 
Məzmuna əsasən müəyyən edin.
Hansı variantı seçsək, onun tənqidi təfəkkürünə aid fəaliyyətini pozmuş olarıq?Sual 44 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən biologiya fənnini çox sevirəm.
Nəzəriyyəni əla bilirəm-faktoloji bilik.
Bildiklərimi ümumiləşdirə bilmirəm...................
Öyrəndiklərimi testdə tətbiq edirəm.
Səhvlərimi də dərk edirəm.
Mənim hansı biliyim zəifdir?Sual 45 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Hökümə müəllim "İnsan orqanizmi ilə tanışlıq" mövzusuna aid yazdığı sualları iş vərəqlərində qruplara təqdim edir.
Bizim komandanın sualı vəzifə və mənşəyinə görə ayırd edilən 4 qrup toxuma ilə bağlıdır.
Biz sualla bağlı tədqiqat işi aparırırıq.
Həmin toxumaların adlarını yazırıq:
1.Epitel toxuması
2.Birləşdirici toxuma
3.Əzələ toxuması
4.Sinir toxuması

Daha sonra müəllim mövzu ilə bağlı informasiyanın mübadiləsini təşkil edir.
Bu mərhələdən sonra müəllim fəal dərsin hansı mərhələsinə keçid almalıdır?Sual 46 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nəzrin yarpağın əsas funksiyasından danışır:
*fotosintez
*tənəffüs
*transpirasiya(suyun buxarlanması)

Nəriman yarpaqların formaları ilə bağlı məlumat verir.
Yarpaqların quruluşuna görə iki qrupu ayırd edilir:
*sadə yarpaqlar
*mürəkkəb yarpaqlar

Elmin yarpaqların damarlanması haqqında bildiklərini söyləyir.
Asif yarpaqların düzülüşündən danışır.

Hər kəs mövzunun müzakirəsinə cəm olub.
Eyni vaxtda yalnız bir nəfər danışır;
Şagirdlər bir-birinin sözünü kəsmir;
Reqlamenti nəzərə alırlar.
Fikirlər hansı təlim üsulunu yada salır?Sual 47 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nigar ürəyin işi, ürəyin fəaliyyətinin tənzimi ilə bağlı tədqiqat işini təqdim edir.
Ürəyin işi ritmik əvəz olunan ürək döyünmələrindən ibarətdir. Ürək nisbi sakitlik halında dəqiqədə 70-75 dəfə döyünür. Ürək sakit halda sutkada təqribən 100000 dəfə yığılır ki, bu zaman ondan 11 tona qədər qan gəlib keçir.

Qəfil şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir. Sonuncu cümlədəki səhvi demək istəyir.  
Nigarın fikri dağılır, həvəslə hazırladığı işi təqdim edə bilmir,  həm də bu zaman həssas şagirdi ağlamaq tutur.
Müəllim onun fikrini yenidən təhrik etmə üçün nə etməlidir?
Tam  və düzgün cavabı seçin.Sual 48 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Zeynəb müəllim izah edir ki, bəzən əzələlərin qeyri-düzgün inkişafı, masa arxasında düzgün oturmamaq skeletin düzgün formalaşmamasına səbəb olur. Nəticədə onurğanın müxtəlif tərəflərə qeyri-normal(patoloji kifoz-qozbellik, patoloji lordoz, skalioz-yanlara)əyilməsi baş verir ki, bu da daxili orqanların işini çətinləşdirir.
Müəllim mövzudan danışarkən onu həyatdan nümənələrlə inteqrasiya edir, həm də şagirdlərə elmi biliklər çatdırır.
Şagirdlər dərsə aid bütün suallarına cavab tapır, dərsin bütün hissələri onlara aydın olur. Çünki müəllimin öyrətmə məharəti güclüdür.
Sizcə, söhbət Zeynəb müəllimin hansı qabiliyyətindən gedir?Sual 49 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Elşən müəllim izah edir ki, insan orqanizmində həzm 3 formada baş verir.
1.Hüceyrədaxili həzm;
2.Hüceyrəxarici həzm;
3.Membran həzmi.

Mövzunun ardında müəllim həzm orqanlarının quruluşu və funksiyası haqqında məlumat verir, sonra həzm üzvlərinin əsas vəzifələrindən danışır.
Müəllim həzm sistemi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra biz bu bilikləri daha da ümumiləşdirir, nəzəriyyənin dərinliklərinə varırıq.
Biz  Anderson və Krasvola görə, biliyin hansı növünü reallaşdırırıq?Sual 50 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Şəbnəm müəllim həmişə olduğu kimi bu dəfə də biologiya dərsində fəal dərsin bütün mərhələlərini həyata keçiririr.
Əvvəlcə motivasiya ilə şagirdləri düşünməyə sövq edir, beyni hərəkətə gətirən suallar ünvanlayır, qapalı sual əvəzinə açıq suallar verir.

Bütün canlı orqanizmlərin ən kiçik quruluş və inkişaf vahidi nədir?
"Həyatın hüceyrəsiz forması" anlayışını necə başa düşürsünüz?
Müasir dövrdə həyatın hansı formaları məlumdur?
Beləliklə, təfəkkür stimullaşır, şagirdlər cavab versiyalarını irəli sürür.

Müasir dövrdə həyatın aşağıdakı formaları məlumdur:
*Hüceyrəsiz forması-viruslar;
*Prokariot(nüvəsiz)orqanizmlər-bakteriyalar və göy-yaşıl yosunlar;
*Eukariot(nüvəli)orqanizmlər-göbələk, bitki və heyvanlar aləminin bir və ya çoxhüceyrəli olan nümayəndələri.

Şəbnəm müəllim fəal dərsin motivasiya mərhələsində şagirdləri düşünməyə sövq etdi.
Bəs bu proses, beyinlərin hərəkətə gətirilməsi, açıq suallardan istifadə, yönəldici sualların verilməsi fasilitasiyanın hansı qaydasını xatırladır?Sual 51 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Elşad müəllim şagirdlərə deyir ki, yağlar və karbohidratların sintez olunması plazmatik membranın böyüməsini və təzələnməsini təmin edir.
Bitkilərə görə isə o, hüceyrə divarının əmələ gəlməsində iştirak edir.
Müəllim daha sonra lizosomlar haqqında danışır.
Biz dərsin sonunda öz suallarımızı, öyrənmək istəklərimizi yarpaq, meyvə formalı rəngli kağızlarla lövhədə çəkilən ağaca yapışdırırıq.
Elşad müəllim bizim yazdığımız suallara əsasən növbəti dərs üçün təlim nəticəsi müəyyən edir.
Biz həvəslə gözləyirik ki, növbəti dərsdə suallarımız cavablandırılsın və yarpaq, meyvə formaları kağızlarımız ağacdan qoparılsın.

Konteksə istinad etməklə müəyyən edin.
Söhbət hansı formativ qiymətləndirmə texnikasından gedir?Sual 52 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bilirəm ki, insan bədənində olan qan damarları 3 qrupa ayrılır:
1.Arteriyalar-ürəkdən qanı orqanlara aparan damarlardır.
2.Venalar-qanı ürəyə gətirən damarlardır.
3.Kapillyarlar-arteriya və vena damarları arasında yerləşir.

Lakin testlərdə səhvən qanı ürəyə gətirən damarlar kimi kapillyarları seçmişdim.
Mən həmişə beləyəm. Bildiklərimi testdə, çalışmada tətbiq edə bilmirəm.
Buna görə özümü çox danlayır, səhvlərimi düzəltməyə çalışıram.
Mənim bu biliyim dərketmə qabiliyyətimin inkişafına və refleksiyasına təsir edir.

Kontekstə əsasən müəyyən edin. Sizcə, mənim hansı biliyim zəif, hansı güclüdür?Sual 53 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Aysun bilir ki, funksiyalarına görə üç növ sinir lifi vardır-faktoloji bilik;
Testlərdə onları fərqləndirə bilir-prosedural bilik;
Nəticəsini təhlil edə və qiymətləndirə bilir .............
Nöqtələrin yerinə biliyin hansı növü yazılmalıdır?Sual 54 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nərgiz "Sinir sistemi" ndən danışır.
Sinif onu diqqətlə dinləyir.
Periferik sinir sistemi mərkəzi sinir sistemindən kənara çıxan sinirlərdən və sinir düyünlərindən təşkil olunmuşdur.
Sinir sistemi sinir və peyk hüceyrələrindən ibarət sinir toxumasından əmələ gəlmişdir. Sinir toxumasında 1 sinir hüceyrəsinə 10 peyk hüceyrəsi düşür.
Bu vaxt şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir, Nərgizin və bütün sinfin
fikrini yayındırır, çaşqınlığa səbəb olur.

Belə vəziyyətdə müəllimin sinfi ələ alması, düzgün yönəltməsi üçün hansı qabiliyyəti olmalıdır?Sual 55 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Təbii şəraitdə tozlanma ,əsasən, iki cür olur:
*öz-özünə tozlanma;
*çarpaz tozlanma.

Namiq tozlanma ilə bağlı ətraflı məlumat verir.
Mövzunu xəyalında canlandırır, yaxşı danışır.
Lakin o mövzu ilə bağlı öz münasibətini, fikrini əsaslandıra bilmir.

Sizcə, onun hafizə və təfəkkürlə bağlı hansı güclü və zəif nöqtələri var?Sual 56 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bilirəm ki, biotop-qruplaşmanın(senozun)xarakterini müəyyən edən və cansız təbiət amillərinə(torpaq və iqlim) malik coğrafi sahədir.
Lakin müəllim hər dəfə biotopun nə olduğunu soruşanda fikrimi tam aydın çatdıra bilmirəm.
Məktəbimizə gələn Kurikulum təlimçisi deyir ki, mən fikrimi çatdıra bilmirəmsə, deməli, kurikulumun ........................
prinsipini pozuram.

Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?Sual 57 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Gülnarə Kəmalə müəllimin təşkil etdiyi biologiya yarışında iştirak hüququ qazanmaq üçün "Orqanizmlərin çoxalması. Ontogenez" mövzusunu danışır.
Mitoz bölünmə hissəsindən danışarkən hüceyrənin həyat dövrünün iki hissədən ibarət olduğunu nəzərə çatdırır.
Hüceyrələrin bölünənə qədər interfaza mərhələsində olduğunu bildirir.
Daha sonra müəllim Günaya deyir ki, mitozun 4 mərhələsinin adlarını çək.
Günay profaza, metafaza, anafazanın adını çəkir. 4-cü mərhələnin adını unudur.
Müəllim buna baxmayaraq, ona yarışda iştirak hüququ verir, stimullaşdırır.
Bu məqamda Kəmalə müəllim Emosional-affektiv(ünsiyyət)taksonomiyasının hansı səviyyəsinin tələblərinə əməl edir?Sual 58 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Mən bu gün biologiya dərsində öyrəndim ki, populyasiya müəyyən ərazidə yaşayan, bir-biri ilə sərbəst cütləşən, bu və ya digər dərəcədə növün digər qruplarından təcrid olunmuş fərdlərin cəmidir.
Növün elementar quruluş və təkamül vahidi olan populyasiyada orqanizmlərin təkamülü fasiləsiz olaraq bir qrup genotiplərin digərlərini əvəz etməsi yolu ilə baş verir. İlk dəfə S.S.Çetverikov populyasiya daxilində gedən təkamül dəyişkənliyini öyrənmiş, mutasiyaların populyasiyanın quruluşunda və təkamüldə rolunu müəyyən etmişdir.
Daha sonra bu gün öyrəndiyim iki məsələni də qeyd edirəm.
Müəyyən genetik quruluşu olan hər bir populyasiya müəyyən genofonda malikdir.
İnsan populyasiyasında qan qruplarının olmasına baxmayaraq, insan bu allelərdən yalnız bir cütünü daşıyır.
Sonra isə hələ də cavabını tapa bilmədiyim bir sualı düşünürəm.

Sizcə, mən bu dərsdə hansı formativ qiymətləndirmə texnikasını həyata keçirirəm?Sual 59 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Aqil modifikasiya və mutasiyanı müqayisə edir.
Dəyişmə obyekti ilə bağlı məlumat verir.
Modifikasiya-fenotipin reaksiya norması daxilində dəyişməsi;
Mutasiya-genotipin qəflətən baş verən təsadüfi dəyişməsi.
Ardınca tabe olduğu qanunauyğunluq haqqında danışır, daha sonra növ, fərd üçün əhəmiyyətini sadalayır.
Ən sonda mahiyyətini vurğulayır. 
Aqil modifikasiya və mutasiyanın müqayisəsini tamamilə doğru  etsə də onun izahında sistemlilik və ardıcıllıq pozulur, bəzi məqamlarda nizamsız və sistemsiz danışır.

Sizcə, onun bu müqayisəsini daha uğurlu etmək üçün hansı formativ qiymətləndirmə texnikası köməyimizə çata bilər?Sual 60 - 40

Test tərtibçisi: Günel Əliyeva
İxtisas üzrə məsləhətçi: Şəbnəm Əliyeva
MİQ imtahanına GÜNEL ƏLİYEVA ilə hazırlaşın
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Leyla kserofitlərdən danışır. Uyğunlaşmalarını nəzərə çatdırır, bildirur ki, hüceyrələri xırda, xloroplastları çox, ağızcıqları xırda və az, kök sistemləri güclü inkişaf etmiş, gövdə yarpaqları tükcüklərlə örtülmüşdür.
Nümayəndələrini sadalayır:
Maldili
Kaktus
Su zanbağı
Yovşan
Dəvətikanı
Mamırlar

Lakin müəllim ona kserofitləri hidrofitlərlə qarışdırdığını sərt formada bildirir, səhvlərini birbaşa deyir, səs tonunu qaldırır, əsəbi danışır.
Bu zaman müəllimin hansı qabiliyyətinin zəif olduğu üzə çıxır?Mənbə


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

İstifadəçi rəyləri

4.5

Total nəticə

%9%0%9%0%82
Rəylər

gulmire

gulmire
gulmire

ellerinize salig

Kemale

Kemale
Kemale

Minnətdaram həqiqətən gözəl iş görmüsünüz ????

Ibişova Rəna

Ibişova Rəna
Ibişova Rəna

Çox sağ olun əhsən sizə


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70