Coğrafiya

● MİQ ● 12 May 2020

Osman Eminov

4.9

KurikulumETP

Sual 1 - 40

Matterxorn piki hansı dağda və hansı ölkədə yerləşir?Sual 2 - 40

Xəzər dənizində cərəyanların istiqaməti:Sual 3 - 40


Sual 4 - 40


Sual 5 - 40

“Qitələrin iqlim tipləri, Azəbaycanın torpaq xəritəsi” məzmununa görə hansı tip xəritələrə aiddirlər?Sual 6 - 40

“Sinoptik xəritələr, geoloji quruluş və faydalı qazıntılar xəritəsi” məzmununa görə hansı tip xəritələrə aiddirlər?Sual 7 - 40


Sual 8 - 40

Hansı fiziki-coğrafi vilayətdə neogen yaşlı süxurlar yüksək dağlıq hissələrdə yayılıb?Sual 9 - 40

İki tektonik zonadan lakin bir vilayətdən axan çaylar:
1. Qusarçay
2. Ordubadçay
3. Qudyalçay
4. Arpaçay
5. Pirsaat
6. Viləçay
7. Katexçay
8. TüryançaySual 10 - 40

Bu dəniz yollarından biri Baki ilə İran arasında yerləşir:Sual 11 - 40

İlk dəniz mərhələsi başlamışdır:Sual 12 - 40


Sual 13 - 40

Lev Qumilyov türk xalqlarının inkişaf etməsini hansı fiziki amillər bağlayırdı?Sual 14 - 40

Demoqrafik keçidin I və IV mərhələsi üçün ortaq cəhət:Sual 15 - 40

Amudərya çayı hansı ölkələr ilə sərhəddir?
1. Tacikistan-Əfqanıstan
2. Özbəkistan-Türkmənistan
3. Özbəkistan- Qırğızıstan
4. Özbəkistan-Əfqanıstan
5. Qazaxıstan-Türkmənistan
6. Türkmənistan- İranSual 16 - 40


Sual 17 - 40


Sual 18 - 40

Hansı bənddə qida zənciri düzgün ardıcıllıqla verilib?Sual 19 - 40

Talış dağlarında, Qarabağ yaylasında, Qobustanda mövcud olan süxurların yarandığı dövrləri geoloji yaşın artma ardıcıllığına əsasən müəyyən edin.Sual 20 - 40

Acınohur düzü hansı silsilələrin arasında yerləşir?
1. Palantökən
2. Xocaşen
3. Daşüz
4. Bozdağ
5. Axar-baxar
6. ÇobandağSual 21 - 40


Sual 22 - 40

Düzgün olmayan coğrafi ifadəni müəyyən edin:Sual 23 - 40


Sual 24 - 40


Sual 25 - 40


Sual 26 - 40

Nüvədən başlayaraq yerin daxili təbəqələrini ardıcıl sıralayın:
1. Benyof sərhəddi           
2. Qranit qatı
3.  Bazalt qatı                     
4. Alt mantiya
5. Nüvə                               
6. Moxo
7. Konrad                           
8. Çökmə qat
9. Üst mantiyaSual 27 - 40


Sual 28 - 40

1 kq filizin tərkibində 12% tullantı var, 5 kq filizin tərkibində nə qədər tullantı olar?Sual 29 - 40

Birinci qabda duzluluğu 200‰ olan 30 litr su, ikinci qabda isə duzluluğu 300‰ olan 20 litr məhlul var, bu məhlulları bir qaba töküb qarışdırdıqda, alınan məhlulun duzluluğu neçə promil olar?Sual 30 - 40

Avropada hansı yarımadaları mülayim-dəniz iqlim tipindədir?Sual 31 - 40

Bakıdan çıxan səyyah kompasın əqrəbinin göstərdiyi istiqamət üzrə hərəkət edərsə, çatacağı son məntəqənin coğrafi koordinatını müəyyən edin.Sual 32 - 40

Mətni tamamlayın. 
Yer qabığında mövcud olan metallardan bəziləri maqnitlik xassəsinə malikdir. Belə metallar .......... adlanır. Şimal və cənub maqnit qütblərini birləşdirən xəttə .......... deyilir. Maqnit meridianı coğrafi meridianla üst-üstə düşmür, onlar kəsişərək .......... əmələ gətirir. Sual 33 - 40


Sual 34 - 40

Afrika qitəsi 1874-1877-ci illərdə öyrənilmişdir:Sual 35 - 40

Azərbaycanda iqtisadi coğrafiyanın öyrənilməsində rolu olan alimlər:
1. Budaq Budaqov
2. Ənvər Şıxlinski
3. Hadı Əliyev
4. Asəf Nadirov
5. Əbdürrəhim Hacızadə
6. Qasım GülSual 36 - 40


Sual 37 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Atmosfer - Litosfer
2. Biosfer - Litosfer
3. Hidrosfer - Litosfer

a. küləyin fəaliyyəti- barxanların formalaşması
b. bitkilərin təsiri- üzvi aşınma
c. temperatur amplitudu - süxurların aşınması
d. müvəqqəti axınlar- prolüvial süxurların yaranması
e. daimi axınlar- allüvial süxurların yaranmasıSual 38 - 40


Sual 39 - 40

Kaynazoy erasında yaranan dağları müəyyən edin:Sual 40 - 40

İntruziv süxur nədir?Mənbə


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

İstifadəçi rəyləri

4.9

Total nəticə

%0%0%0%11%89
Rəylər


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125